top of page

#BlueJeaneration®

Sosyal Sorumluluk

Eroğlu Giyim'in Sosyal Sorumluluğu: Doğaya ve İnsana Saygı

Sadece bir işletme olmanın ötesinde, aynı zamanda bir toplum üyesi olarak da sorumluluk taşıdığımızın farkındayız. Ürün ve hizmetlerimizi sunarken iş yapış biçimimizi, Sosyal Uygunluk İlkelerimizi göz önünde bulundurarak şekillendiriyoruz. Etik değerleri merkeze koyarak değer katmayı ve çalışan hakları, iş sağlığı güvenliği, çevre ve sürdürülebilirlik ilkelerini her aşamada gözetmeyi taahhüt ediyoruz.

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartlarına tam anlamıyla bağlı olarak çalışıyoruz. Bu standartlar altında çevresel ve sosyal riskleri tanımlayarak etkili tedbirler geliştiriyoruz. Enerji verimliliği ve atık yönetimi gibi alanlarda çeşitli önlemler alarak ürün ve hizmetlerimizin en yüksek kalitede ve etik değerlere uygun bir şekilde sunulmasını sağlıyoruz. Bu yaklaşımımızla iş süreçlerimizi optimize ediyor ve sürdürülebilirlik ile toplumsal sorumluluk ilkelerine uygun şekilde faaliyet gösteriyoruz. Her projede, potansiyel çevresel ve sosyal riskleri belirleyerek bu risklere karşı alınması gereken tedbirleri planlamakta ve uygulamaya koyuyoruz.

 

Taşeronlarımız ve tedarikçilerimizle yürüttüğümüz işlerde de aynı standartların uygulanmasını sağlamaktayız.

 

Eroğlu Giyim olarak, çevresel ve sosyal sorumluluklarımıza büyük önem veriyor ve bu yaklaşımı tüm operasyonlarımızda ve iş ortaklarımızla paylaşıyoruz. Bu vizyonla, hem bugünün hem de geleceğin daha yaşanabilir ve adil bir dünyası için çalışıyoruz.

Eroğlu Giyim olarak, iş dünyasının sadece kar odaklı olmadığına, aynı zamanda sürdürülebilirlik, toplumsal fayda ve etik değerlere olan sorumluluğuna inanıyoruz. Amacımız, Sosyal Sorumluluk gerekliliklerinin bir şirket kültürü haline gelmesini sağlamak ve bu doğrultuda sosyal uygunluk politikamıza uygun şekilde hareket etmektir.

bottom of page