top of page

#BlueJeaneration®

Kaynak Verimliliği

ISI GERİ KAZANIM

PROJESİ

Kompresör atık ısı geri kazanım projesi, endüstriyel veya ticari tesislerde kullanılan kompresörlerin çalışması sırasında üretilen atık ısının geri kazanılmasını amaçlayan bir enerji verimliliği projesidir. Bu projede, kompresörlerin çalışması sırasında oluşan sıcak hava ve sıcak yağdaki ısı, uygun sistemlerle yakalanır ve işletme için gerekli olan suyun ısıtılması amacıyla kullanılır. Bu şekilde atık ısı yeniden kullanılır, suyu ısıtmak için kazanlarda kullanılan yakıt miktarı azalır ve kazan bacasından çevreye daha az CO2 salınır.

Kompresörler, maksimum %10 verimlilikte çalışan makinelerdir. Kalan %90, atık ısı enerjisi olarak veya sıkıştırılmış hava içinde verilir. Bu projede, atık ısının %74'ü geri kazanılır. Proje 2022'de başlatıldı ve pilot denemelerde başarı elde edildiği belirlendi. 2023'te tüm yerlerde yaygınlaştırmanın tamamlanması hedefleniyor.

%74

oranında

atık ısı

kazanıldı

AWARDS

** "Sürdürülebilirlik açısından kilit öneme sahip enerji tasarrufu ve verimlilik çalışmalarımız kapsamında kompresörlerimizin verimliliğini artırmak için yaptığımız başvuru, Enerji Bakanlığı tarafından sağlanan 'Verimlilik Artırma Projeleri' destek programı tarafından kabul edildi. Bu proje sayesinde Aksaray fabrikamızdaki kompresörlerimizden %20 enerji tasarrufu elde ettik. Projenin 2023 yılına kadar tamamlanması ve önerilen enerji tasarruf oranlarına ulaşması hedefleniyor."

Buhar kazanlarının çalışması sırasında, yakıt yanma süreci sonucunda oluşan duman gazları, kazanın egzoz bacası aracılığıyla atmosfere verilir. Bu duman gazlarının sıcaklığı yüksek olabilir ve içerdikleri ısının büyük bir kısmı israf edilir. İşte bu noktada ekonomizer devreye girer. Ekonomizer, bu duman gazlarından yüksek sıcaklıktaki ısıyı alır ve buhar kazanının besleme suyunu ısıtmak için kullanır. Bu ısı geri kazanım süreci, buhar kazanının verimliliğini artırır ve enerji tasarrufu sağlar.

Ekonomizerler, buhar kazanlarının verimliliğini artıran, enerji tasarrufu sağlayan ve çevresel etkilerini azaltan önemli bileşenlerdir. Endüstriyel tesislerden enerji üretimine, ısıtma sistemlerinden süreç buharı üretimine kadar geniş bir uygulama yelpazesi bulunmaktadır. Buhar kazanlarıyla ilgili verimlilik ve enerji tasarrufu hedefleri doğrultusunda ekonomizerlerin kullanılması, sürdürülebilir enerji kaynaklarının ve daha yeşil işletmelerin anahtarıdır.

EKONOMİZER

PROJESİ

%4-6

Kazan

Verimliliğini

Arttırmak

Hafif İnşaat Malzemesi

Çamur

Atık su

Arıtma Tesisi

Atık Su

HAFİF

İNŞAAT MALZEMESİ

Çevresel sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz kapsamında, tekstil endüstrisinde denimin ağartılması için kullanılan pomza taşı atık çamurunun, inşaat sektöründe hafif yapım malzemesi olarak kullanılabilirliğini incelemek amacıyla, tesisten çıkan atık çamur ilk olarak suyunun alınması için kurutulmuştur.

Belli kalıplardan dökülen pomza karışımlı bloklar üzerinde yapılan mukavemet testlerinin sonucunda, akredite laboratuvar testleriyle hafif inşaat malzemesi olarak kullanım için uygun oldukları teyit edilmiştir. Gelecek yıllarda, ilgili projenin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması üzerine çalışmalarımıza devam edeceğiz.

bottom of page