top of page

#BlueJeaneration®

Kalite Politikamız

Kalite algısını müşteri beklentilerinin ötesine taşımak en temel prensibimizdir. 

Tekstil sektöründe çok uzun yıllar boyunca faaliyet gösteren firmamızda, kusursuz ürün ve hizmetleri; zamanında ve müşterilerimizin koşulsuz memnuniyetini ve güvenini sağlayacak şekilde, doğa ve çevreye saygı, topluma hizmet anlayışı ile sunmak öncelikli amacımız ve görevimizdir.

Bu amaca ulaşmak için "Sürekli İyileştirme" anlayışı doğrultusunda kalitemizi ve teknolojimizi daima geliştirerek "Toplam Kalite Yönetimi" ilkesini tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterimiz arasında uygulamak en temel prensibimizdir.
Bu hedefler doğrultusunda ve “müşteri odaklılığın” verdiği sorumluluk duygusu içerisinde kalite bilincinin yerleşmesi için gereken ortamları hazırlamakta, çalışanların eğitim ve öğrenimini sürekli geliştirmekte kararlıyız.

Tüm çalışanlarda kalite bilincinin oluşturulması.

Tedarikçi kalite anlayışının sürekli geliştirilmesi.

 

Kalitenin ilk operasyondan, son operasyona kadar inşa edildiği bir anlayışın

tüm şirket departmanlarında benimsenmesi. 

 

Eroğlu Giyim vizyonu doğrultusunda, gelişen güncel teknolojileri ve makineleri

kullanarak, müşteri beklentilerini karşılamak.

Tüm iş süreçlerinin birbiri ile entegre, uyumlu ve dengeli olmasını

sağlamak,

Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve

kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin

korunması,

Modanın vazgeçilmez parçası olan Jean/Denim grubunda 

kalite öncüsü olmak. 

quality-policy-eroglu
bottom of page