top of page

#BlueJeaneration®

Taahhütler

eroglu-human

Eroğlu Giyim olarak, çalışanlarımızın refahını ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan insan odaklı sürdürülebilirlik politikaları uyguluyoruz.

İş gücümüzün mutluluğunu ve sağlığını önceliklendiriyoruz.

Alınan Tedbirler

İş sağlığı ve güvenliği politikaları aracılığıyla çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak.

Kapsayıcı istihdam politikaları ile tüm çalışanlara eşit fırsatlar sunmak.

Çalışanlarımızın eğitimini ve gelişimini desteklemek ve becerilerini artırmak.

Toplumun refahına katkı sağlayan sosyal sorumluluk projelerine aktif olarak katılmak.

etKİNLİKLER

bottom of page